Putování Josefa N.

Titul v originále:

Žánr: hra
Jazyk: čeština
Postavy: muži 2 ženy 3

Arnošt Goldflam

PUTOVÁNÍ JOSEFA N.

2 m, 3 ž

Hra se zamýšlí nad vývojem České republiky ve 20. a na počátku 21. století. Naše domácí události vnímá prizmatem cizince, člověka, který zná svět, má potřebný nadhled a na naše „světodějné“ záležitosti pohlíží s trochu nechápavou distancí. Tím vznikají dramatické i humorné situace a četná nedorozumění, jejichž cílem je demaskovat naši pošetilost, naše ulpívání na banalitách, sebepřeceňování, ale i to dobré, čeho si na sobě často málo vážíme.

Autor napsal hru přímo pro Vršovické divadlo MANA, kde byla uvedena v listopadu 2019.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz