Racing Demon

Titul v originále: Racing Demon

Autor: David Hare
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 8 ženy 3

David Hare

ZÁVOD S ĎÁBLEM (Racing Demon)

8 mužů, 3 ženy

Každou sobotu října a listopadu roku 93 se na největší scéně Královského Národního divadla v Londýně, Oliviérově divadle, odehrával svátek: Po celý den se tu ve třech představeních odehrával nejambicióznější projekt současné britské dramatiky: THE DAVID HARE TRILOGY. Trilogie vznikala postupně od roku 1990 a zabývala se třemi institucionálními "sloupy" britského společenského systému: současným postavením církve (Závod s ďáblem), soudnictví (Vypískání soudců) a politických stran (Nepřítomnost války).

Nejlepší hrou trilogie je patrně její první nejkomornější díl, Závod s ďáblem (Slovenské národní divadlo ji r.92 uvedlo v režii Martina Huby pod titulem Súboj s démonom), věnovaný anglikánské církvi. Příběh kněze, který upadl v nemilost u současné anglikánské hierarchie, přesahuje tím nejpřirozenějším způsobem k základním otázkám možnosti víry, praktikování víry i služby (pochopitelně nejen církevní) v dnešním pragmatickém světě. Reverend Espy je velice současnou podobou heretika: jeho provinění spočívá v "přílišném" ponoru do problémů svých farníků z jižního Londýna. Na jedné straně ho to odsuzuje k "pasívní" pastoraci blízké poslání psychoterapeuta a sociálního pracovníka, na druhé straně jej to zatvrzuje vůči vnějším atributům provozování církevního povolání. Obojí se stane trnem v oku jeho fanatického mladého kolegy, který se každé lidské neštěstí snaží využít k obracení na víru v neodbytném stylu jehovistů. Hra zachycuje zápas ostatních Espyho kolegů i laických přátel (včetně energické mladé dívky) se snahami připravit Espyho o jeho farnost. Zápasem zřejmě marným - ukáže se totiž, že fanatikovo udání poskytlo biskupovi vítanou záminku: Espyho faru potřebuje pro svého chráněnce. Autor farářův příběh doslova zalidňuje galerií současných typů: od terorizované ženy v domácnosti po vydíraného homosexuálního kněze - ani na jejich problémy neexistují přímočará radikální řešení. A mladý fanatický kněz, který je lidem neúspěšně vnucuje, upadá do agresivního zoufalství.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz