Reich des Todes

Titul v originále: Reich des Todes

Autor: Rainald Goetz
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 4 ženy 4

REICH DES TODES (Říše smrti)

variabilní obsazení

Autor v této hře popisuje vládu, která využívá situaci k tomu, aby s údajným vlasteneckým zápalem zničila demokracii. Jde o „válku proti terorismu", kterou George W. Bush vyhlásil bezprostředně po útocích z 11. září – Goetz se zabývá tím, co se ve jménu této války stalo, pokud jde o zneužívání moci a porušování lidských práv v samotné Americe, ale především také ve válce v Iráku, která byla podle mezinárodního práva nezákonná, a rovněž v amerických zajateckých táborech. Tyto události byly novináři podrobně zdokumentovány, ovšem v této hře nejde o dokumentaci: skutečné osobnosti současných dějin autor přejmenovává, dává jim různá jména, která upomínají na osobnosti z různých dob, např. Roon, pruský ministr války v 19. století, Kelsen, slavný ústavní právník Výmarské republiky, nebo Schill, bývalý politik z Hamburku. Najdeme zde nový kontext, ale i přímé narážky, například na německý fašismus. Na druhou stranu dává více asociativních podnětů prostřednictvím mezititulků, hudebních motivů, paralelních světů, které rezonují podprahově a dávají dílu širší záběr. Goetz se snaží přemýšlet o strukturách mocenské politiky a zneužívání moci a klade si otázku, jaké faktory se musejí sejít, aby zlo získalo převahu. Takovéto krize totiž mohou být pro dnešní autokraty skvělými okamžiky - historie však také ukazuje, že někdy se na scéně objeví lidé, kteří umějí krizi naplnit novým smyslem.

Hra byla uvedena v září 2020 v Deutsches Schauspielhaus Hamburg.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz