Role člověka

Titul v originále: Ihmisen isa

Autor: Kari Hotakainen
Žánr: hra
Překladatel: Vladimír Piskoř
Jazyk: čeština
Postavy: muži 5 ženy 5

Kari Hotakainen, Raila Leppäkoski (Finsko)

ROLE ČLOVĚKA (IHMISEN ISA)

z finštiny překládá Vladimír Piskoř

5 m, 5 ž

dramatizace

Jde o drsný a zároveň zábavný příběh o pravdě a lži, příběh o touze a naplnění, příběh o rozdílném vnímání téže skutečnosti. Ústřední postavou románu je Salme Malmikunnasová, bývalá majitelka venkovského obchůdku s galanterií, nyní v penzi, která se na sklonku života čím dál méně vyzná v bouřlivých změnách, zmatcích a chvatu současného světa. Nemluvě o tom, že do jejího života, ale i do života jejích dětí, krutě a nečekaně zasáhne tragická událost. Ač sama nemá ráda smyšlené románové příběhy, přistoupí ve finanční nouzi na neobvyklou nabídku jistého spisovatele, jehož náhodně potká. Ten chce, ať mu za peníze převypráví svůj život a poskytne tak námět pro další knihu.

Salme od počátku chová ke spisovateli značnou nedůvěru, má oprávněné obavy, že umělec s její výpovědí naloží příliš volně, čímž její příběh změní, že zpochybní pravdivost představ, které si o sobě, manželovi a dětech vytvořila, a ubere jejím slovům na hodnověrnosti. V konečném důsledku jí však vyprávění o vlastním životě napomůže s onou tragédií se vyrovnat a spisovatelovo literární zpracování paradoxně naplní její touhu po spravedlivé odplatě.

Hra vznikla podle úspěšného románu, který vyšel ve Finsku v roce 2009, obdržel řadu literárních cen a česky vyšel v nakladatelství Dybbuk v roce 2011. Hra měla premiéru v únoru 2011 v helsinském Helsingin Kaupungin teatteri a setkala se s velkým diváckým ohlasem.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz