Romeo, Julia, Smog und Lärm

Titul v originále: Romeo, Julie, smog a hluk

Autor: Pavel Trtílek
Žánr: hra
Překladatel: Martina Kampichler
Jazyk: němčina
Postavy: muži 1 ženy 1

Pavel Trtílek

ROMEO, JULIE, SMOG A HLUK! (1999)

1 m, 1 ž

Tématem (i rozsahem) se text podobá následujícím Pozůstalým lidstva. Autor si všímá civilizace, kterou cítí velmi negativně a pesimisticky. Jde o dva navzájem se doplňující monology. Autor sám tento silně expresivní text výstižně charakterizuje jako výkřik. Zoufalství z odcizení umocňuje metaforou žáby, která se objeví ve velkoměstě. Jev nečekaný a nepatřičný.

Romeo a Julie, kteří stojí na protilehlých balkonech, mluví o své vzájemné lásce, která pramení z jednoho jejich dávného setkání. Proběhlo právě v okamžiku, kdy Romeo zašlápl žábu a její vnitřnosti se rozlily po chodníku. Postavy po sobě touží, jsou si blízko, ale pro smog a hluk se nemohou vidět ani slyšet.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz