Scenes from an Execution

Titul v originále: Scenes from an Execution

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 16 ženy 4

Howard Barker

SCENES FROM AN EXECUTION (Výjevy z popravy)

17 mužů, 4 ženy

Hra z r.1985 o postavení umělce v demokratickém státě je považována za nejlepší text tohoto anglického dramatika. K oslavám vítězství v bitvě u Lepanta si Benátská republika objedná obrovské plátno u šestačtyřicetileté malířky Anny Galactii. Zásluhu na tom má osvícený dóže Urgentino, jehož bratr admirál Suffici má být na obraze centrální figurou. Galactia je však realistickou malířkou a její v nervózním ovzduší vznikající obraz první diváci označují spíše jako "jatky u Lepanta". Senát i inkvizice je uražena, Galactia uvězněna a obviněna málem ze spiknutí se s Turky. Situaci však zachrání jednak skutečnost, že náhradní obraz, jehož urychleným vytvořením je pověřen Annin milenec Carpetta, je mizerný, a jednak "moudrý" zásah kritičky Rivery. Té se podaří přesvědčit dóžete, že velkorysé přijetí tak kontroverzního díla může prestiži Republiky jen prospět - i když umělce možná takový krok zahubí. Tak se i stane: Galactia se stane krotkou ozdobou dóžecího stolu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz