Shot/Get Treasure/Repeat

Titul v originále: Shot/Get Treasure/Repeat

Žánr: aktovka
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5 ženy 5

Mark Ravenhill (Velká Británie)
SHOOT/GET TREASURE/REPEAT

Shoot/Get Treasure/Repeat je cyklem šestnácti aktovek, které autor pojmenoval podle existujících příběhů. Jsou předloženy v pořadí, v němž vznikaly a jež je v jistém smyslu logické, autor sám však doporučuje čtenářům/inscenátorům přeházet je podle libosti, vybrat si jen ty vyhovující, kombinovat a experimentovat.
V některých aktovkách vystupují postavy mající jméno, případně konkrétnější charakteristiku, v jiných vystupuje sbor (žen, vojáků apod.) a jednotliví mluvčí jsou označeni pouze odrážkou, ani toto rozdělení však není nikterak závazné. Některé postavy vystupují ve vícero aktovkách, někdy jsou pojmenované, jindy rozpoznatelné pouze podle toho, co říkají.
Společným aspektem všech aktovek, který někde hraje větší, někde menší roli, je blíže nespecifikovaná, v blíže neurčeném městě či zemi probíhající válka, svržení blíže nekonkretizovaného diktátora, utrpení a strach lidí v okupovaných a bombardovaných oblastech, touha žít v klidu a bezpečí. Postavy žijí svůj všední, každodenní život, řeší každodenní banální problémy; kdesi, blíže či dál, se ale bojuje a povědomí o krutých následcích války je všudypřítomné. Když jedna válka skončí, jiná začne, protože boj dobra se zlem je věčný, dobra lze dosáhnout jen pomocí zbraní a bez zla by dobro nemohlo existovat. Že jsou války ve své podstatě nesmyslné a absurdní, to je více než zřejmé. Proto není čtenářovi a dokonce zřejmě ani postavám jasné, proč se vlastně bojuje a proti komu. Jen se stále dokola, donekonečna opakuje floskule o boji „za svobodu a demokracii".
V aktovkách se často opakuje motiv anděla se zlomeným křídlem a bezhlavého vojáka.
Součástí cyklu je i tzv. „dodatek" - rozhlasová verze aktovky Včera došlo k události.
Synopse jednotlivých aktovek: Trójanky , Intolerance , Zamilované ženy , Strach a bída , Vojna a mír , Včera došlo k události , Zločin a trest , Milovat , Mikádo , Válka světů , Armageddon , Matka , Soumrak bohů , Ztracený ráj , Odyssea , Zrození národa , Znovunabytý ráj .


Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz