Sing Yer Heart Out for the Lads

Titul v originále: Sing Yer Heart Out for the Lads

Autor: Roy Williams
Žánr: drama
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 12 ženy 2

Roy Williams (Velká Británie)

SING YER HEART OUT FOR THE LADS (VYZPÍVEJ SI SRDCE)

12 m, 2 ž

Drama ze současnosti o dvou dějstvích. Děj se odehrává v typicky britské hospodě v jihozápadním Londýně během přímého přenosu fotbalového utkání mezi Británií a Německem. Ve hře je větší počet protagonistů, nicméně do popředí vystupují zejména majitelka hospody Gina a její syn Glen a dvojice bratrů, „černí" Mark a Barry a „bílí" policisté Lee a Lawrie.

Děj hry se zpočátku vyvíjí poklidně. Ke sledování utkání se postupně schází skupina fanoušků, kteří probírají záležitosti týkající se fotbalu i osobní. V souvislosti s fotbalem se však do děje vkrádá vlastenectví a od něj je již krůček k problémům soužití společnosti v mnohonárodnostní Británii a k otázkám a problémům rasismu. Autor chytře rozehrává slovní přestřelky nabité napětím, které sice zatím nepropuká, nicméně je na spadnutí. Skupinka se snaží být tolerantní a jednotlivé postavy mají různý náhled na danou tématiku, nicméně ve vypjatých okamžicích se na povrch dostává jakési dané spojenectví mezi „černými a bílými".

Stěžejní role autor rozdělil mezi přátele „černého" Marka, bývalého příslušníka britské armády, který celý život usiluje o to, aby jej společnost přijala a dala mu normální šanci, a „bílého" Leea, policistu, jenž byl bezdůvodně pobodán Afroameričanem při výkonu služby a snaží se od té doby v sobě překonat a potlačit nenávistné pocity proti všem zástupcům této národnosti. Přes své problémy je však jasné, že jsou oba muži schopni své předsudky překonat. Katalyzátory hry jsou pak Lawrie, bratr Leea, který se netají svou záští ke všem cizincům a má násilnické sklony, a Alan, který se snaží být spravedlivý a moudrý a prokládá hru svými delšími monology na téma soužití „bílých a černých", nicméně netají se tím, že takové soužití není ani možné ani správné.

V druhé části se hra rychle vyhrocuje a přes několik napjatých okamžiků, např. výstup patnáctiletého Glena, který se snaží začlenit do afroamerické komunity nedalekého bytového komplexu, ale vrací se zbitý a okradený svými „kamarády", a následující reakce a hádka mezi jinak tolerantní matkou Glena a matkou jednoho z chlapců, se dostává do dramatického závěru, kdy je hospoda obležena srocením mladých z nedalekého bytového komplexu. Přes zpočátku úspěšnou snahu Leea a Marka se situace přiostřuje a celá místnost vře vášněmi a napětím. V závěrečné překvapivé scéně Glen, zmítán pocity zahanbení a nenávisti a veden jakýmsi nezvládnutelným popudem, ubodá na toaletě Marka.

Absurdní a nečekané zakončení silně podtrhává námět celé hry. Na pozadí zdánlivě přátelského setkání známých autor proti sobě staví dva tábory britské společnosti: „bílé Brity", kteří i přes snahu nejsou zcela schopni tolerance a „černé přistěhovalce", kteří v sobě nedokáží potlačit pocity nenávisti a opovržení a jakýsi historický podložený pocit, že jim společnost něco dluží. Divák tak získá náhled do rozporuplné společnosti současné Británie zmítané problémy soužití různých národností a kultur, rasismem a obráceným rasismem. Postoje a názory protagonistů jsou ovlivněny také jejich vzájemnými vztahy a přátelstvím a autor se snaží celkový problém nesoudit, ale představit jak obecně a z historického hlediska, tak z pohledu síly přátelství (Lee a Mark), lásky matky k synovi (Gina a Glen) a problémů mladých.

Hra má svižné dialogy a nechybí v ní ani humorné scény. Nicméně je především strhujícím a svým závěrem silně rozrušujícím zážitkem. Díky námětu a odvážným názorům by hra mohla být zajímavá i pro české publikum. Ve hře je používáno nářečí jihozápadního Londýna, nicméně pro obsah hry a jednání postav není rozhodující.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz