Sit Well, Edith

Titul v originále: Sit Well, Edith

Autor: Jürg Amann
Žánr: monodrama
Jazyk: němčina
Postavy: ženy 1

Jürg Amann

SIT WELL, EDITH

1 žena

Edith Sitwell žije v povědomí veřejnosti hlavně jako excentrička "par excellence", jedna z těch postav literární scény, kterou by nikdo nebral vážně, kdyby od ní neexistovalo několik ukázek pozoruhodné anglické lyriky. Amann nenapsal ucelený životní příběh, ale jeho reflexe, založené na autobiografických záznamech Edith Sitwellové, se dotýkají nejdůležitějších etap jejího života, sahajícího od doby královny Viktorie až po setkání s Marilyn Monroe, se kterou se Sitwellová v Hollywoodu spřátelila.

Edith Sitwell (1887-1964)

Edith se narodila jako první ze tří dětí v urozené anglické rodině, vzhledem k tomu, že kvůli své pokřivené páteři a křivému nosu zrovna neodpovídala tehdejšímu ideálu krásy (což ještě nápadně zdůrazňovala její výška 1,85 m), stal se odpor vůči všemu "etablovanému a tradičnímu" brzy hlavní náplní jejího života. Všude tam, kde se Edith pohybovala, hledala svůj vlastní svět. Když ve svých 25 letech odjela spolu s guvernantkou Helen Roothamovou do Londýna, aby se zde postavila na vlastní nohy, prožívaly obě velmi vzrušující období. Pohybovaly se v intelektuálních kruzích, avšak skutečné spojení s tímto světem nikdy doopravdy nenalezly.

V Paříži se Edith Sitwell stýkala se všemi velikány té doby: s dadaisty a surrealisty - a okusila též "lesk" Hollywoodu 5O. let. Její básně byly předmětem vzrušených diskusí, respektive byly většinou "ztrhány". Její literární toulky ji provedly celým světem. Její život byl chůzí na ostří nože mezi publicitou a samotou. Především to však bylo celoživotní hledání vlastního vnitřního světa, které z Edith Sitwell učinilo jednu z nejfantastičtějších žen v literatuře. Přesvědčení, že by člověk byl schopen ovládnout všechnu sílu světa, jen kdyby s ní uměl zacházet, hlásala celou svou tvorbou až do konce života.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz