Skin Tight

Titul v originále: Skin Tight

Autor: Gary Henderson
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 1

Gary Henderson (Nový Zéland)

SKIN TIGHT (V TĚSNÉ BLÍZKOSTI)

2 m, 1 ž

Muž a žena v plné síle, jejich slova i pohyby svědčí o téměř naprostém splynutí dvou bytostí: rozhovor přechází v tanec, tanec v zápas, zápas ve zkoušku na ostří nože, jíž si oba jen navzájem ověřují fyzický soulad a naprostou vzájemnou důvěru. I jejich hovor přináší rány, se kterými se oba musejí vyrovnat: Tom přežil válečné hrůzy v Pacifiku, jeho žena Elizabeth mučivou nejistotu, zda milovaný muž ještě žije. Z potřeby ověřit si, zda by život bez něho byl ještě vůbec možný, dopustí se Elizabeth nevěry – a k té se teď ve vypjatém okamžiku přiznává. Divák teprve nyní pochopí, že rituál, který sleduje, je loučení dvou duší: Elizabeth umírá.

Smyslná divadelní balada inspirovaná klasickou básní Denise Glovera Straky měla v roce 1994 premiéru v divadle BATS ve Wellingtonu, o čtyři roky později se stala událostí edinburghského Fringe festivalu.

Gary Henderson (1955) patří k nejoceňovanějším novozélandským režisérům a dramatikům. Žije v Aucklandu, kde rovněž učí na tamější Unitec´ School of Performance and Screen Arts. K jeho hrám patří Mo & Jess Kill Susie (1996), Peninsula, Home Land, Lines of Fire či Stealing Games (2007).

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz