Skriker

Titul v originále: Skriker

Žánr: hra, drama, horor
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 5

THE SKRIKER (Zlá víla)

3 ž + mnoho dalších m i ž

V tomto textu autorka vypráví příběh démona, zlé víly jménem Skriker, která se v průběhu událostí převtěluje do mnoha více či méně reálných postav (spolupacientka na psychiatrii, přítel…) vstupujících do života dvou náctiletých matek, Josie a Lily. Skriker je pokouší, zraňuje, děsí, provokuje a prohlubuje tíseň a strach opuštěných dívek, které nejsou schopné čelit realitě a rozlišit, kdo a co je pro ně dobré a jak a jestli vůbec dál žít. Postava pitoreskního démona promlouvá v dlouhých monolozích sestavených z asociativně spojených slovních hříček, které pak ve výsledku vyznívají jako cynická zaklínadla či vítězný projev bezohledného dobyvatele. Kromě Skriker se v textu objevuje celá řada dalších postav, které jsou na rozdíl od tohoto démona možná skutečně lidmi, ale pro Josie a Lily jsou vlastně stejně přízrační a neuchopitelní.

Tato jedinečná hra měla svou světovou premiéru v lednu roku 1994 v Royal National Theatre v Londýně. Dostalo se jí jak nadšených, tak zamítavých reakcí. Pravdou je, že se jedná o text budující velmi silnou a velmi temnou atmosféru a potřebuje inscenátory, kteří mu dokáží vyjít vstříc. Navíc specifická řeč promluv Skriker znamená pravou překladatelskou výzvu. To vše však dává příležitost k vytvoření výjimečné scénické výpovědi.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz