Sky

Titul v originále: Něbo

Autor: Nikita Mickjevič
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 3

Nikita Mickjevič (Bělorusko)

THE SKY (NĚBO / NEBE)

3 m, 3 ž

Hra vychází ze skutečných událostí a pracuje se skutečnými osobami. Je to pokus porozumět mezigenerační kulturní propasti v Bělorusku, která se otevírá mezi komunistickým a demokra-tickým myšlením, mezi západními a východními kulturními hodnotami ne v politickém slova smyslu, ale v každodenním životě. Hra pojednává o mladých Bělorusech, kteří se snaží vybudovat svůj život ve složitých politických, ekonomických a kulturních podmínkách v době transformace země. Zabývá se otázkami národní identity mladých, kteří se sice narodili v SSSR, ale vzdělání získali ve svobodné době, doufajíce, že se stanou součástí Evropy. Místo toho musí žít a přežívat v naprosté kulturní izolaci Lukašenkova Běloruska.

Šest přátel mezi dvaadvaceti a pětadvaceti lety se rozhodne otevřít si noční klub The Sky (Nebe). Sní o oáze svobody v Minsku. Skupinu vede Nikita, který této myšlence bez výhrad věří. Přesvědčí ostatní, že to je jediná cesta ke svobodě v nesvobodné zemi.

Cesta od nápadu k jeho uskutečnění je dlouhá a v Bělorusku plná komických až groteskních situací, jež ukazují prapodivnost místní společnosti. Klub je nakonec otevřen a brzy se z něj stává nejmódnější a nejoblíbenější místo v Minsku. Svobody se sem přichází nadechnout lidé nejrůznějších profesí - systém ale nespí. Úřední místa začnou na Nikitu a jeho přátele vyvíjet nátlak v nejrůznějších formách - zastrašování, korupce... Někteří přátelé se vzdají, na konec Nikita vzdoruje sám, nepřestávaje věřit v Nebe...

Nikita se ocitá ve vězení, našla se záminka, proč ho obvinit. Jeho přátelé vedou nové životy a na svobodu klubu pouze vzpomínají. Paralelně k tomuto příběhu se odehrávají milostné osudy Nikity i jeho přátel. Hra odráží přirozenou touhu mladých na celém světě po svobodě, tvůrčí otevřenosti, ale v tomto případě v kontextu mimořádné situace v Bělorusku, které vede k neuvěřitelným dobrodružstvím i tragickým následkům.

Text je v agentuře k dispozici v ruském originále a anglickém překladu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz