Sonne / Luft

Titul v originále: Sonne / Luft

Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 3 ženy 3

SONNE / LUFT (Slunce / vzduch)

variabilní obsazení (např. 3 m, 3 ž)

Slunce pálí - a spolu s ním hoří lesy, vysychají celé plochy země, zatímco jinde stoupají hladiny moří nebo se toky vylévají ze svých břehů a všechno zaplavují. Slunce se tomu všemu směje, radost má i vzduch, konečně se bude moci brzy znovu nadechnout, zbavený všech nečistot, kterými byl zatížen. Bude stačit, když se lidé sami postupně odstraní. Dlouho si mysleli, že mohou přírodu ovládat a neomezeně ji využívat. Nicméně příroda vrací úder - s klidem a nemilosrdnou drsností se mstí za to, co jí bylo za celá ta staletí způsobeno. Může se vlastně příroda mstít? Jak se ukazuje, nemá lidské vlastnosti a je naprosto jiná než lidé, je neznámá a nepochopitelná.

Aniž by autorka byť jen jednou použila termín „klimatická změna", pokouší se - nejprve v monologu psaném výhradně z perspektivy slunce, poté v polyfonním pojednání o vzduchu - vnést do přírodních živlů řád – jak sama píše, „i kdyby to mělo být to poslední, co udělám". Nevyhnutelně končí v nemožnosti přesného vyjádření, výmluvně naráží na hranice svého jazyka, který omezuje i hranice našeho myšlení a jen stěží může postihnout možný konec světa.

Velkolepý text o o vymírání přírody způsobeném lidmi." (Spiegel Online)

Možná zatím nejoriginálnější příspěvek divadla k problematice klimatické změny... protože autorčino slunce nelze zapřáhnout do žádné káry." (Nachtkritik)

Hra byla uvedena v prosinci 2022 ve Schauspielhaus Zürich, poprvé v Rakousku v říjnu 2023 ve Schauspiel Graz a poprvé v Německu v říjnu 2023 v Theater Baden-Baden.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz