Soudcův dům

Titul v originále: Das Haus des Richters

Žánr: hra
Překladatel: Magdalena Štulcová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 6 ženy 6

Dimitré Dinev (Bulharsko / Rakousko)

SOUDCŮV DŮM (DAS HAUS DES RICHTERS)

přeložila Magdalena Štulcová

6 m, 6 ž (možné dvojení postav)

Z Bulharska pocházející a v Rakousku žijící autor zpracovává v této hře mýtus o Daidalovi a Ikarovi a přetváří jej ve středoevropskou variantu mýtu o Minotaurovi, v němž si král Minos vyprosí od boha Poseidona býka na oběť. Minos je však býkem tak unešen, že bohu obětuje obyčejnou oběť. Božstvo pak hněvivě způsobí, že se Minosova žena Pasifae do býka zamiluje, aby pak porodila Minotaura, nestvůru s lidským tělem a býčí hlavou. Minos pověří Daidala stavbou labyrintu, kam je Minotaurus uvězněn. To je výchozí situace hry - Minos rozmlouvá s "gastarbeitrem" Daidalem o projektu labyrintu.

Autor tuto látku aktualizuje, vytváří vtipné podobenství o svobodě, o lásce, která se může proměnit ve zradu, o svobodě umělce a jeho zodpovědnosti za své dílo - formálně hra upomíná např. na ruské realisty. Ústřední postavou je mistr Daidalos, jenž je stejně jako autor gastarbajtrem, cizincem ve službách cizí země, kterou ztělesňuje král Minos. Právě příliv cizinců do Evropy je hlavním tématem hry. Vystupují zde např. i dva pouliční muzikanti, kteří jsou také emigranti. Minos zde představuje metaforu Evropy, které hrozí, že se stane pevností před množstvím gastarbajrtů, emigrantů a azylantů ze všech koutů světa.

Hra měla premiéru v dubnu 2007 ve vídeňském Burgtheateru (Akademietheater).

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz