Sound of My Voice

Titul v originále: Sound of My Voice

Autor: Ron Butlin, Jeremy Raison
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 1

Jeremy Raison (Velká Británie)
SOUND OF MY VOICE (ZVUK MÉHO HLASU)
1 m, 1 ž

Autoři zdramatizoval novelu skotského autora Rona Butlina z konce 80. let 20. století. Vypráví kapitoly ze života alkoholika Morrise. Ten pracuje jako člen managementu v továrně na sušenky, má dvě děti a ženu, do práce jezdí příměstským vlakem a fantazíruje o tom, že jednou svede svoji sekretářku.
Dialogy jsou rozděleny mezi postavy On a Ona. Morrise o sobě mluví ve druhé nebo ve třetí osobě. Touto metodou autor dosahuje podobného odstupu od situace, jaký má obvykle člověk pod vlivem alkoholu, a cítí se tak trochu jako nezávislý pozorovatel. A je to metoda účinná, ozvláštňující a umocňující hloubku alkoholického propadu.
Sledujeme smutné domácí bitvy ukončené alkoholickou sebelítostí, kocovinová rána, která léčí až další panák, delirické představy, jako ta o obživlém sněhulákovi, zvracení z postele a nemístně sebevědomé výstupy na pracovních setkáních, kdy se Morris snaží předstírat, že mu vůbec nic není.
Text zachází do nepříjemných detailů, které se kupí a vytvářejí nepřetržitý řetěz nevolnosti, bolení hlavy, vyprošťování a krátké stavy euforie doprovázené pocitem absolutní nadřazenosti. Hra působí jako protialkoholová terapie.
Morrise nakonec vysvobodí jeho láska k rodině. Pochopí, že je třeba začít znovu a jinak, vstát bez závratě a sucha v krku, jet do práce a nepopíjet cestou ve vlaku, vzít rodinu na výlet... A tak nastane jeho první nový den, druhý, třetí...


Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz