Straight Line Crazy

Titul v originále: Straight Line Crazy

Autor: David Hare
Žánr: hra, drama, hra historická
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 7 ženy 6

STRAIGHT LINE CRAZY (Posedlý přímkami)

biografické, historické drama

Hlavní postavou je urbanista a vizionář Robert Moses, který od 20. let do 50. let 20. století významně ovlivnil vzhled města New Yorku a jeho okolí. Na začátku kariéry se věnoval výstavbě parků a míst pro rekreaci, později se začal zasazovat o výstavbu dálnic, které měli spojovat bod A a B co nejefektivněji, nejlépe rovnou čarou. Nicméně design jeho návrhů se otočil proti němu, když se znevýhodněné skupiny obyvatel začaly ozývat, neboť jeho návrhy podporovaly další znevýhodňování těchto skupin obyvatelstva – například jeho rekreační centra nebyla dostupná hromadnou dopravou, kterou se však přemisťovala spodní a nižší střední třída obyvatel, která nevlastnila automobily, nebo se snažil prosadit návrhy staveb dálnic, které protínaly a ničily čtvrtě, v nichž tito lidé žili a kteří následkem toho byli nuceni se vystěhovat. Moses je však po celou dobu přesvědčen o tom, že koná dobro a že lidé nevědí, co chtějí, dokud to nemají.

Jde o příběh člověka, jehož ambice se neohlížejí na ostatní lidi, ani na nejbližší spolupracovníky, kteří mu zasvětili celý život. Robert Moses díky svému charismatu a schopnosti vyjednávat a manipulovat s lidmi dosáhl velkých cílů, avšak zůstal zakonzervovaný ve své době, nedokázal se přizpůsobit novým požadavkům, jeho ego ho přerostlo a jen těžko snášel ztrátu vlivu.

Hra je charakteristická odkazy k reálným lidem, událostem, datům a místům, ačkoliv se v ní objevují také postavy smyšlené. Vyznačuje se také velkými časovými skoky, z nichž vyplývají charakterové proměny postav, jež v průběhu hry stárnou.

Autor je nejen dramatik, nýbrž i filmový scénárista či divadelní a filmový režisér. Za svou práci získal například cenu BAFTA, a byl několikrát nominován na ceny Tony, Golden Globe i Academy Award. Hra byla poprvé uvedena v Bridge Theatre v březnu v roce 2022, hlavní roli ztvárnil Ralph Fiennes.

Na českém překladu se již pracuje.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz