Stvoření světa

Titul v originále: Stvoření světa

Žánr: hra pro děti
Jazyk: čeština
Postavy: muži 7 ženy 1

Rostislav Křivánek

STVOŘENÍ SVĚTA

7 m, 1 ž

Hravý a pestrý text vytvořený pro děti předškolního věku a prvních tříd základní školy. Jeden z nejstarších příběhů lidstva je tu prezentován jako oslava tvoření, fantazie a nadšení pro nové věci. Bůh za pomoci andělů a navzdory naschválům čertů vytváří všechno, co dělá svět světem. Andělé a čerti tu nejsou ani tak Dobrem a Zlem, jako spíše Naivitou a Škodolibostí, a tak i čertovský nápad je nápadem tvořivým a pomáhá zaplnit Zeměkouli. Barevná koláž veršů, písniček a předpokládaných pohybových fíglů, ba triků.

Výrazná herecká příležitost pro představitele Boha - je dominantním nositelem textu, jeho repliky plynou ve verších - nikoli stroze říkadlových, přitom však důsledně ryt­mických, se střídavým - a tedy dětem nejlépe přístupným - veršem. Andělé a čerti mlu­ví jednoduchým a rozverným jazykem dětí, stejně tak epizodní Adam a Eva. Velký dů­raz je kladen na srozumitelnost - důsledně je využíván pouze slovník důvěrně známý dětem příslušného věku. Předpokládá se výrazná role hudby - je tu pět písňových textů, hra navíc počítá se značnou porcí mimoslovní akce. Rozměrově jde o aktovku, proveditelnou do jedné hodiny.

V září 2004 hru poprvé uvedlo Západočeské divadlo Cheb v režii Zdeňka Bartoše.

rk

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz