Svině

Titul v originále: Cochos

Autor: Roberto Vidal Bolaňo
Žánr: monodrama
Překladatel: Lenka Jagošová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1

Roberto Vidal Bolaňo (Španělsko)

SVINĚ (Zpráva o sviňce a herci v obklíčení napsaná ve dvou jednáních s prologem a epilogem)

přeložila Lenka Jagošová

1m

Ústředním tématem hry je tragédie člověka, který se nedovede přizpůsobit řádu moderní společnosti a zázemí nachází v síle tradic své rodné kultury založené na agrárním hospodářství. Bolano v ní rozebírá otázku významu identity v současném světě. Odhaluje postoj moderní doby vůči individualitě, výjimečnosti a vůči právu hájit se. Ukazuje, že vyspělý průmyslový, superracionální systém odlišnost netoleruje a pokládá ji za úchylku, čímž zároveň odkrývá jeho represivní a autoritářskou podstatu.

Příběh vypráví o Sebasovi, jednom z tisíců galicijských emigrantů, jenž vyrazil ze své „neolitické" země do vyspělé Evropy za falešným snem o „Eldorádu". Snaží se do průmyslového Německa přenést systém samozásobení, který zná z rodné vesnice. Do chatrče, kterou obývá na okraji Frankfurktu, totiž propašuje sviňku na vykrmení. Jeho italský spolubydlící to odhalí a udá veterinární správě. Sebas jí odmítne prase vydat a zabarikáduje se. Po dva týdny se snaží moderní státní aparát situaci vyřešit diplomaticky, ale nakonec do baráčku stejně proniká násilím. Při bleskové policejní akci však nachází už jen mrtvá těla. Veřejné sdělovací prostředky pak tragickou událost podají jako výsledek jednání duševně chorého, při níž vynikla efektivita státního aparátu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz