Terorism

Titul v originále: Terorism

Žánr: drama
Jazyk: ruština
Postavy: muži 6 ženy 3

Oleg a Vladimír Presňakovové

TERORISMUS

Překlad Tereza Krčálová.

3ž, 6m

Hra bratří Presňakovových je jakousi analýzou terorismu. Text je postaven na myšlence, že příčinou terorismu jsou ve skutečnosti mezilidské vztahy a snaha zaplnit jejich čím dál tím větší prázdnotu. Hra se skládá z pěti různých scének propojených několika momenty a dohromady završených domnělým teroristickým aktem na letišti a výbuchem v domě.

Před letištní halou se objevuje nový Cestující a stejně jako ostatní není na letiště vpuštěn, protože na odletové ploše byl ponechán kufr a nyní se vyšetřuje, není-li v něm umístěna bomba. S Cestujícím se dávají do hovoru Cestující 1 a Cestující 2 a rozvádějí své úvahy. Cestující se vrací domů. Ve své ložnici najde manželku s milencem. Oba se snaží zvrácenými sexuálními hrami zaplnit prázdnotu ve svém životě. Muž si při skřípění postele vzpomíná na houpačku před domem, na které se houpal malý kluk, když tam čekal, až manžel odejde. Tak se dostáváme ke třetí scéně, před dům, kde na lavičce sedí dvě starší ženy, jedna je babičkou malého kluka. Mluví spolu o tom, jak se pomalým, ale jistým způsobem zbavit nepohodlného zetě. K lavičce přichází s pláčem muž s kufrem (Cestující a Manžel zároveň). Ve čtvrté scéně se ocitáme v kasárnách vojenského pododdělení, které má za úkol chránit před teroristickými útoky. Je konec směny a záchranáři mají za sebou dvě události: zaminované letiště, kde, jak se vyjasnilo, někdo nechal jen prázdný kufr, a výbuch v bytě, zaviněný stisknutím domovního zvonku. Ukáže se, že Manžel poté, co spatřil svou ženu svázanou na posteli s milencem, zavřel v bytě všechna okna a pustil plyn. Malý kluk utíkající před babičkou zazvonil na zvonek, který zapříčinil výbuch. V poslední scéně se opět scházejí tři Cestující, tentokrát už v letadle. Letadlo se pomalu odpoutává od země, ale přiznání se k vraždě už neumožní Cestujícímu cestu zpátky.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz