The Welkin

Titul v originále: The Welkin

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 15

Nejnovější hru již proslulé britské autorky v repertoáru londýnského Národního divadla překřtili kritici – byť s opatrností – na Dvanáct rozhněvaných žen. Půdorys hry skutečně připomíná legendární soudní drama Dvanáct rozhněvaných mužů. Dvanáct matek je v malém městě ve Východní Anglii svoláno roku 1759 ovšem nikoli proto, aby rozhodovalo o vině a trestu vražedkyně Sally, ale jen proto, aby posoudilo, zda Sally je samodruhá, jak tvrdí. To by ji totiž podle platných zákonů uchránilo před provazem a znamenalo „pouhou“ deportaci do Austrálie. Dvanáct žen nejrůznějšího stáří z nejrůznějších vrstev tehdejší venkovské společnosti a jejich dosavadní osudy představuje autorka syrovými obrazy i dialogy blízkými Caryl Churchillové. Tyto archetypy ženské vzpoury i nutného přizpůsobení panujícímu patriarchátu a všeobecné surovosti poměrů nakonec – ovšem za podpory přivolaného doktora – rozhodnou ve prospěch života a práva. Poslední slovo má však přece jen zákon pomsty a ženám nezbývá než najít řešení, jež se také vymyká zákonům nebes.

V dnešním kontextu nezvykle barvitá a emocemi (ale i černým humorem) nabitá hra navozuje v divácích pocit, že sledují klasické drama, které by ovšem v době, do níž je zasazeno, žádná žena s příslušnými zkušenostmi neměla energii, vzdělání a hlavně ani čas napsat.

Česká premiéra proběhla v ND Brno v listopadu 2021.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz