Titi - And on the Eight Day

Titul v originále:

Autor: Kriszta Szalay
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 3

Kriszta Szalay (Maďarsko)

TITI - AND ON THE EIGHT DAY (TITI ANEB OSMÝ DEN)

2 m, 3 ž

Text se věnuje tématu, o kterém se sice hodně mluví, ale v divadle se neobjevuje - životu s postiženými, hodnotě a smyslu jejich života a zodpovědnosti těch, co jsou na druhém břehu. Výběr příběhu, forma i rozsah hru řadí mezi komorní útvary vhodné pro menší scény.

Maminka, asi čtyřicetiletá žena, vypráví své zkušenosti, jaké bylo mít dítě postižené Dawnovým syndromem. V přiměřeně civilním tónu líčí jednoduchý příběh. Otěhotněla po známosti na jednu noc. Bylo jí přes 30, žila sama a začala ji tížit samota, a proto si dítě nechala, aniž to sdělila jeho otci. Maminka se postupně učí mít ráda své nemocné dítě, a to platí i pro ostatní. Do jejího monologu vstupují další důležité postavy jejího života - její Matka či Přítelkyně. Ze zkratkovitě střižených situací postupně vzniká celistvý obraz jejího života s jejím synem, který si sám dal jméno Titi. Vypráví o nepříjemnostech s přijímáním postiženého dítěte okolím a náročnosti péče, již doprovázely starosti o dostatek peněz. Ačkoli život s postiženým synem nejprve přináší pouze komplikace, výsledek je zcela pozitivní: nakonec ve všech probudí větší lásku a zodpovědnost a pomáhá ostatním, aby vyspěli.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz