Tongues

Titul v originále: Tongues

Autor: Joseph Chaikin, Sam Shepard
Žánr: drama
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1

Sam Shepard, Joseph Chaikin

TONGUES

1 m

Hra pro hlas a bicí nástroje.

Rytmus textu udává střídání krátkých strohých vět s ucelenými promluvami a užití bicích nástrojů. Tématem hry je smrt, pocity a úvahy člověka o vlastní smrti i prožívání smrti někoho jiného. Celek tvoří útržky zážitků různých postav. Dělník chce dostat lepší práci, zážitek matky z porodu, rozhovor se slepcem, dialog na banální každodenní téma, úvahy o smrti, písně.

Různorodé části společně usilují o rozhýbání posluchačovy/divákovy fantazie a vyvolání silné emoce spojené s představou smrti.

jbo

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz