Ultima cena - das letzte Abendmahl

Titul v originále: Ultima cena - das letzte Abendmahl

Autor: Susanne Ayoub
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 2 ženy 5

Susanne Ayoub

ULTIMA CENA - DAS LETZTE ABENDMAHL (Ultima Cena - Poslední večeře)

5 žen, 2 muži

Silvi, postarší slečna se chce zasnoubit s Hubsim. Na oslavu se schází ve vyhlášené sklepní restauraci kruh jejích přátel: Mizzi, milenka a múza profesora umění Antona a jeho přítel Moritz, německý básník. Silvin nastávající však na sebe nechává čekat, ostatní zatím stolují, Silviino zklamání ze zmařených zásnub je k radosti slizkého Moritze spláchnuto ve všeobecné pitce. Mezitím však hospodská s kuchařkou brousí nože na maso.Ti co zůstali, pak vytvářejí "trio infernal".

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz