Útržky z nedokončeného románu

Titul v originále: Útržky z nedokončeného románu

Žánr: hra
Jazyk: čeština
Postavy: muži 5 ženy 3

Arnošt Goldflam

ÚTRŽKY Z NEDOKONČENÉHO ROMÁNU

5 mužů, 3 ženy

Hra líčí útržkovitě osudy tří absolventů gymnázia v období těsně před 1. světovou válkou, za války a po ní. Postavy se zde ocitají v situaci, kdy jim hrozí tušené, ale neznámé nebezpečí. Zvenčí je jim neznámou silou oklešťován životní prostor a postupně jsou jedna po druhé onou silou pohlcováni... V postavách maturantů Rudolfa, Jana a Alexandra představuje Goldflam tři různé přístupy k životu a oné situaci ohrožení. "Myslel jsem na šílenství, na pokraji kterého se pohybuje myslící a citlivý člověk, jehož údělem je jistě utvářet svůj život, ale který se octne v době, která veškerou smysluplnost vytrhne z kořenů, všechny plány obrací na ruby, chytne člověka za límec a smýkne jím do vzduchoprázdna, kde musí lapat po posledním zbytku unikajícího vzduchu a tam vytřeštěný zrak najednou zahlédne osoby, které se v tomto prostředí, proti všem pravidlům myslícího mozku a zvýšené citlivosti, pohybují jako v příjemném vánku jarního vzdoušku," řekl o své hře a režii při premiéře v roce 1984 autor. Stavba hry kombinuje dva principy - syžetový a asociativní. Právě ten druhý byl základem komunikace mezi divadlem a jeho diváky na sklonku totalitní éry.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz