Válečná vřava

Titul v originále:

Žánr: monodrama
Jazyk: čeština
Postavy: ženy 1

Kateřina Lužná

VÁLEČNÁ VŘAVA

1 ž (v šesti rolích)

Šest různě starých a zkušených ženských postav se vystřídá na jevišti a všechny mluví o válce. Některá se války bojí, jiná ji vítá. Není jisté, co válka přinese a odnese. A koho. Co je to vůbec válka a k čemu je dobrá? A co o ní víme? Válečná vřava se skládá z šesti po sobě jdoucích monologů, které sice pojednávají o stejném tématu, ale přístup aktérek se výrazně liší – a to i po slohové stránce. Autorka umně pracuje s jazykem, který mnohdy působí spontánně a jadrně, ačkoli obsahuje i básnicky obrazivé obraty.

Text přináší šest rovnocenných pasáží, které může hrát jedna až šest hereček. Je vhodný pro komornější prostory.

Hra byla oceněna 3. místem v Anonymní dramatické soutěži 2017.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz