Veil

Titul v originále: Veil

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 5

Conor McPherson (Irsko)

VEIL (ZÁVOJ)

3 m, 5 ž

Conora Mc Phersona české publikum zná z Národního divadla, které v roce 2000 inscenovalo jeho zatím nejznámější text The Weir, u nás pod názvem Na cestě duchů. I v jeho nové hře The Veil hrají duchové či duše důležitou roli.

Děj autor zasadil do historických kulis irského venkova, na panství Mount Prospect ,konkrétně do roku 1822. Na usedlost lady Madeleine Lambrokové přijíždí její dávný přítel reverend Berkeley v doprovodu ne zcela úspěšného filozofa Charlese Audella. Tito dva muži mají doprovodit Madeleininu dceru Hannah do Anglie, kde se má dívka vdát. Od sňatku se očekává vyřešení finančních problémů, do kterých lady Lambroková zabředla, a také šance konečně opustit nehostinné místo, kde před lety manžel lady Lambrokové spáchal sebevraždu a kde celá rodina není populární, nájemci půdy se vzpírají a nechtějí platit. Ponurou stísněnou atmosféru autor dolaďuje mnohými detaily – místními nepokoji, tragickou smrtí mnoha chudých rodin při požáru, návštěvou hrobky...

Reverend Berkeley byl zbaven kněžství v anglikánské církvi. Jeho víra totiž přerostla v samorostlý spiritismus, v čemž si Berkeley výborně rozumí se svým společníkem Audellem. Když se ti dva dozví, že Hannah slyší hlasy a zdá se, že má nadání komunikovat s dušemi zemřelých, naléhají na ni, aby svůj dar pěstovala. Činí tak přes výslovné přání její matky, která schopnosti své dcery přičítá spíš duševní slabosti (kterou též trpěl její manžel), chce dceru vytrhnout z místa plného přízraků a poslat ji do střízlivého prostředí stabilní anglické rodiny. Přítomnost Berkeleyho a Audella přinese nepokoj. Hannah i dříve váhala, zda se má skutečně provdat za vybraného ženicha. Po společné modlitbě, která je spíš spiritistickou seancí (jejíž účinnost je posílená alkoholem a laudanem), se ale zcela jasně rozhodne, že do Anglie neodjede. Měla totiž vidění, které si vyložila tak, že zemře u porodu, aniž by spatřila své dítě. Její duše nebude mít klid a bude to dítě navěky hledat. Taková vyhlídka ji vyděsí a od sňatku odradí. Audelle však ví, že ta vize se netýkala Hannah, ale jeho. Opustil totiž svoji ženu a nemocné dítě, užíval si s milenkami v opiovém opojení. V záchvatu zoufalství se Audelle zastřelí. Tragická událost všechno změní.

Hannah jede do Anglie vstříc novému životu. Její matka se chystá za ní. Dluhy budou zaplaceny a irské přízraky zapomenuty. Správce majetku Fingal, celoživotně zamilovaný do lady Lambrokové, konečně prozře, přijme nabídku služebné Clare a společně odjíždějí.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz