Vom Verschwinden vom Vater

Titul v originále:

Autor: Wolfram Höll
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 2 ženy 2

Wolfram Höll (Německo)

VOM VERSCHWINDEN VOM VATER (O ZMIZENÍ OTCE)

variabilní obsazení

jevištní báseň

Chladná / díra / do země / ze země / pod námi / pod našima nohama / (a) našima nohama / ho / zdravíme“.

Ten, co leží tam dole, je otec. Už tu není a krouží kolem něj myšlenky.

Poetický, muzikální jazyk textu reflektuje přiblížení syna k umírání, konečnosti, smrti svého otce. Jazyk se neuzavírá do postav, ale snaží se být univerzálním nositelem emocí a myšlenek – zaznívají současné i minulé hlasy, jež obsahují vzpomínky i zapomnění, autor je rafinovaně splétá a zase rozplétá, nechává je zaznít pospolu, proti sobě i vedle sebe. Hlasy se objevují a zase zanikají, nedá se mluvit o monolozích či dialozích, ani o dramatu či dramatické básni – přesto vyžaduje tato forma mluvené slovo. Řeč chce s emocemi ven, nicméně je lhostejno, zda je naléhavá, něžná, prudká či tázavá – pozůstalý syn smrt neosloví ani nedožene…

Text připomíná zajíkavou, přesto přesně rytmickou báseň, asociace se střídají, slova se vracejí a opakují. Chvílemi je textovým já syn, chvílemi otec, jenž se v očích syna stále zmenšuje, ztrácí se ve svém oblečení - vztah otce a syna je dojemně intenzivní.

Poetický text poprvé na jeviště přeneslo Theater Basel v květnu 2015.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz