Washington-Sarajevo Talks

Titul v originále: Washington-Sarajevo Talks

Autor: Carla Seaquist
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 1

Carla Seaquist

THE WASHINGTON-SARAJEVO TALKS (Rozhovory Washington-Sarajevo)

Americká dramatička, autorka textu Altitude of Virtue, se ve své nejnovější hře nechala vést životem: Z náhodného kontaktu s mladým ředitelem sarajevského rozhlasu Zid, který se zajímal o její starší hru, se vyvinulo hluboké přátelství. Vlado, těžce deprimovaný situací v obleženém městě a lhostejností světové veřejnosti, žijící v permanentním strachu o život svůj i své rodiny a sužovaný stále se zhoršujícími životními podmínkami, s vděčností přijímá povzbuzení, zájem, informace a pomoc, které mu americká intelektuálka, příslušnice generace "Kennedyho dětí" projevuje v telefonických rozhovorech. Hra končí osobním setkáním Carly a Vlada v Praze - kde je Vlado, než se bude moci vrátit do Sarajeva, dočasně zaměstnán v Rádiu Svobodná Evropa. Hluboce osobní zamyšlení nad budoucností světa a lidskosti v něm.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz