Witch

Titul v originále: Witch

Žánr: hra, drama, hra historická
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 4 ženy 2

THE WITCH (Čarodějnice)

historické drama

Text, který vznikl volně na motivy alžbětinského dramatu Čarodějnice z Edmontonu (Rowley, Dekker a Ford, 1621), vypráví dva volně spojené příběhy. Z původního dramatu si ponechává hlavní postavy a konflikt, výrazně aktualizuje jazyk, takže postavy hovoří až překvapivě neformálním současným hovorovým jazykem.  Hlavní dějová linka sleduje nešťastně se vyvíjející situaci bohatého, váženého, ale nešťastného vdovce sira Arthura. Tento šlechtic a nejvyšší místní světská autorita má pouze jednoho syna a dědice, Cuddyho. Plachý, slabý mládenec není podle sira otce ideálním pokračovatelem rodu (a to je Cuddyho homosexuální orientace spíš tušená než kdy jednoznačně odhalená). Sir Arthur si tak našel jiného favorita, kterého by rád přijal za vlastního syna. Z bídy vytáhl Franka, který je sebevědomý, nebojácný, a když zavětří šanci na lepší živobytí, jde si tvrdě za svým cílem. Sir Arthur chce Franka výhodně oženit, jenže ten už ženatý je, i když se k manželce veřejně nehlásí. Jeho ženou je Winifred, služebná sira Arthura. Cuddy si zoufá a sžírá se žárlivostí na Franka. Situaci ještě komplikuje to, že ho Frank silně přitahuje. Stejně se trápí i Winifred. Jedinou možností na zvrácení nepřízně osudu snad zůstává, že by Cuddy uspokojil otce a oženil se s těhotnou Winifred, ke které se Frank obrátil zády. Všechno ale dopadne jinak. Tragédie už je nezadržitelná.

Druhá linie, jež působí trochu jako středověká moralita, se věnuje vztahu Elizabeth Sawyerové, všeobecně považované za čarodějnici, a Scratche, ďábla a pokušitele, který se ale zamiluje do této všemi odmítané starší ženy nyní žijící na okraji společnosti, ale kdysi žádoucí milenky samotného sira Arthura. Ďábel, který všem nabízí vše, po čem jejich srdce prahne, sám podléhá svodům. Nikdy ale není jisté, jestli to není jenom další trik. Ve světě špatnosti čistá duše a čistá láska nemají místo.

Světovou premiéru hra měla v chicagském Gilian Theatre (Writer’s Theatre) v roce 2018.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz