Zukunft Europa

Titul v originále:

Autor: Ariane Koch, Joël László
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 2 ženy 2

Ariane Koch, Joël László (Švýcarsko)

ZUKUNFT EUROPA (BUDOUCNOST EVROPY)

variabilní obsazení, min 2 m, 1 ž

5 aktovek

Podtitul hry nastiňuje, jaké téma všechny krátké hry řeší: „Optimistické nakupení zemí, jež se při první dobré příležitosti někam ztratí“. Autoři dostali od divadla Marie ve švýcarském Aarau za úkol napsat krátké hry na téma „budoucnost Evropy“. Vzniklo pět textů, v nichž se mluví z pohledu budoucnosti o současné a přicházející Evropě a není to zrovna růžová představa.

Ve hře Costa Concordia. Mare nostrum (3 – 20 herců) hledí skupina Evropanů nový světadíl. Evropa je zničená. Na palubě mají býka. Docházejí zásoby, a tak vyvstává otázka, zda se posvátnému býku klanět, nebo ho sníst. A jak je asi v nové zemi přijmou? Existují ještě vůbec jiní lidé? Člun se kolébá do neznáma…

Ve hře Fiverr.com (3-20 herců) tematizuje autorka zadávání výrobních procesů do zemí s levnější pracovní silou. Jako názornou ukázku si autorka na webu koupila po celém světě různé materiály – písně z Indie, projevy z Venezuely apod., které se nabízejí za 5 dolarů. Texty, které takto získala, vrhají kritický pohled na evropské vztahy.

Enzyklopädie des Verschwindens (monolog, Encyklopedie zmizení) nás nechává listovat lexikonem budoucnosti. Bude ještě v budoucnu to, co je nám dnes drahé? Kolik rostlinných či živočišných druhů již nebude existovat? Znepokojivě hledáme staré známé pojmy, ale narážíme pouze na děsnou skutečnost.

J. László nás ve své hře Ich bin das Tier mit dem Fell (1 m, 1 ž, Jsem osrstěné zvíře) přenese do kadeřnického salónu. Pravé vlasy a chlupy jsou dávno nepatřičné, ale ke kadeřníkovi se chodí stále – zkoušejí se různé paruky a klábosí se o animální minulosti lidí, kdy ještě existovaly pravé peníze a lidé umírali.

Poslední příspěvek Reykjavik-Pinakothek (2 m, 1 ž) nám představuje dvojici kurátorů, kteří po naprostém zničení starého definují kánon nového umění. Poté, co byl vyhozen do povětří pozdně gotický Isenheimský oltář, je zas o trochu více místa. Jen je potřeba pořádně přemýšlet.

Vydáváme se tak s autorskou dvojicí na cestu časem a sledujeme, jak by to mohlo v budoucnu vypadat – původní odstup se tak zdá být nepříjemně znepokojivý.

Hru složenou z pěti aktovek uvedlo Theater Tuchlaube Aarau v únoru 2015.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz