Elegance molekuly

Titul v originále: Elegance molekuly

Žánr: hra
Jazyk: čeština
Postavy: muži 6 ženy 4

„Chcete dokončit ten lék proto, abyste změnili svět k lepšímu?“

„Ne. Protože ta molekula je krásná.“

Profesor Antonín Holý je objevitelem chemické látky, která patří k nejúčinnějším a zároveň dostupným lékům proti AIDS, viru pravých neštovic, pásového oparu, virového zánětu oční sliznice a proti virové hepatitidě typu B. Hra začíná na pohřbu tohoto českého chemika a odvíjí se především ve vzpomínkách jeho blízkého kolegy z USA Johna C. Martina, který v dialogu se svou manželkou Rosemary odvypráví fascinující příběh molekuly, která ovlivnila životní osudy nejen svých objevitelů, ale celého lidstva.

Čeští vědci objevili tři molekuly, o kterých se domnívali, že by se daly využít pro léčení některých virových onemocnění. Testování molekul bylo ale v jedné z vedoucích farmaceutických firem zastaveno, což obvykle znamená definitivní konec chemické látky na cestě do lékárny. John C. Martin a mladý lékař a zakladatel malé firmy Gilead Sciences Michael Riordan však českým molekulám i nadále věří. Sami se zadluží v řádech desítek milionů dolarů, podaří se jim přesvědčit amerického politika Donalda Rumsfelda, aby je finančně podpořil, a po řadě let se jim skutečně podaří přijít na trh s lékem na AIDS, nemoc, která byla mnohými opovrhována a upozaďována.

Hra Petra Zelenky není jen dokonalou sondou do historických událostí, je také úvahou nad systémem fungování farmaceutického průmyslu a současné vědy. V neposlední řadě je o osobní statečnosti hlavních protagonistů a schopnosti a touze jít si za svým.

Hra měla premiéru 7. března 2018 v Dejvickém divadle v Praze, kde ji režíroval sám autor.

THE ELEGANCE OF MOLECULE (ELEGANCE MOLEKULY)

6 M, 4 F

Professor Antonín Holý discovered the three molecules that became the most effective and available anti-AIDS drugs, and also cure varicella virus, viral inflammation of the eye and viral hepatitis B. The play starts at the funeral of this Czech chemist and is constructed primarily as a series of memories of his close colleague from the US John C. Martin, who in dialogue with his wife Rosemary tells the fascinating story of a molecule that has influenced the lives of not only its discoverers, but of all humanity.

 

Czech scientists have discovered three molecules that they thought could be used to treat some viral diseases. But the testing was stopped by one of the leading pharmaceutical companies, which usually means the end for the molecule heading to the pharmacy. John C. Martin, and young physician and founder of the small company Gilead Sciences Michael Riordan, continue to believe in Czech molecules. They put themselves into debt of tens of millions dollars, and they are able to convince the politician Donald Rumsfeld to support them financially to continue testing. After a number of years they finally release a drug that is able to cure AIDS, a disease that has been scorned and overlooked before.

 

Petra Zelenka's play is not only perfect in showing the true historical events, it is also a great reflection on the system of the pharmaceutical industry and contemporary science. Last but not least, it is about the personal bravery of the main protagonists and the ability and desire to go for it.

 

The play premiered on March 7, 2018 at the Dejvické Theatre in Prague, where it was directed by the author himself.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz