Hanswurst v dochtorském divadle na trzích nepostradatelný aneb Pražští ševci

Titul v originále: Der bey einem Arzten Theater unentbehrliche Hanswurst oder Die Prager Schuster

Autor: Maurus Lindemayr
Žánr: komedie
Překladatel: Josef Balvín
Jazyk: čeština
Postavy: muži 5 ženy 4

Maurus Lindemayr (Rakousko)
HANSWURST V DOCHTORSKÉM DIVADLE NA TRZÍCH NEPOSTRADATELNÝ aneb PRAŽŠTÍ ŠEVCI

(DER BEY EINEM ARZTEN THEATER UNENTBEHRLICHE HANSWURST oder DIE PRAGER SCHUSTER)
z němčiny přeložil Josef Balvín

5 m, 4 ž
komedie - hanswurstiáda

Tradiční postava vídeňského lidového divadla, sprostý tlučhuba a nešika Hanswurst, roztáčí spolu s dalšími postavami, stejně jako např. jeho kolegové z italské commedie dell´arte, řetězec nedorozumění, náhod a vtipných situací propojených písněmi.
„S nejvyšším povolením vysokého úřadu provedena bude společností paní principálky trhovnického dochtorského divadla velká a viděníhodná komedie, kterouž byl sám duchovní pastýř z Neukirchenu P. R. D. P. Maurus Lindemayr sepsal a která jest opatřena netoliko vybranou veselostí, směšnými výstupy, veselými ariemi a častým převlékáním, nýbrž, ke které jsou vhodně pořízeny i zcela nové stroje a dekorace a která jest vykrášlena i různým extempórováním, žertem, veselostí a morálkou promíchaná a od začátku do konce pro veselé osoby pořízena."
Veselohra byla poprvé uvedena v roce 1772. Inscenovalo ji s úspěchem v únoru 1997 v režii I. Krobota MD Mladá Boleslav.


Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz