In the Native State

Titul v originále: In the Native State

Žánr: hra rozhlasová
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 9 ženy 4

Tom Stoppard

IN THE NATIVE STATE

9 m, 4 ž

V roce 1930 přijede do Indie básnířka Flora Crewe. Má nemocné plíce a lékař jí doporučil cestu k moři. Flora se seznámí s indickým malířem Niradem Dasem a souhlasí, že mu bude sedět modelem. Při portrétování se postupně sbližují a Flora poznává místní indickou i britskou společnost. Spolu s britským důstojníkem Davidem Durancem navštíví britský klub, kde se tančí. David se do ní zamiluje a požádá jí o ruku, ale je odmítnut. S Niradem Dasem vede Flora rozhovory o anglické i indické kultuře. Vzniká mezi nimi zvláštní přátelství. Portrét zůstane nedokončen, protože Flora odjíždí, ale zato vznikne původně neplánovaný básnířčin akt.

O šedesát let později zahlédne Niradův syn Anish ve výloze londýnského knihkupectví obraz nakreslený otcem. Obraz představuje portrét ženy a je přetištěn na obálce knihy Vybraných dopisů Flory Crewe. Anish pátrá po tom, jak se tam obraz dostal, a seznámí se s Flořinou sestrou Nell. Anish dostal po smrti otce jeho věci, mezi nimiž nalezl akt evropské ženy. Tuto ženu a otcův rukopis pak poznal ve Flořině portrétu na obálce knihy. A tak se o šedesát let později mezi Anishem a Nell opět odvíjí dialog o anglické a indické společnosti a kultuře.

Hra byla původně napsána pro rozhlas.jbo

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz