Mládež bez Boha

Titul v originále: Jugend ohne Gott

Autor: Ödön Horváth von, C. P. Maldeghem von
Žánr: dramatizace
Překladatel: Jitka Jílková
Jazyk: čeština
Postavy: muži 5 ženy 3

MLÁDEŽ BEZ BOHA (Jugend ohne Gott)

9 m, 5 ž (možnost zdvojení rolí)

dramatizace románu

Když se přestane snášet charakter a začne se trpět poslušnost, pravda odchází a lež přichází.

Mladý učitel chce přesvědčit své žáky o humanistických principech rovnosti všech lidí. Je však konfrontován s fašistickým smýšlením své třídy. Na scéně se objevuje i uvědoměle smýšlející otec jednoho z žáků, jenž napadne učitele ohledně jeho poznámky v diskuzi o koloniích, že černoši jsou taky lidé. Učitelovo místo začíná být ohroženo, mezi ním a třídou vzniká nenávistná atmosféra.

Na přípravném táboře na vojenskou službu již tak napjatá situace eskaluje. Učitel se snaží tajným pátráním objasnit loupež. Poškodí skříňku jednoho z žáků, jenž má uvnitř schovaný svůj deník, tuto událost však ze zbabělosti zamlčí a stává se tak spoluzodpovědným za hádku mezi žáky, která kulminuje vraždou.

Román Ödöna von Horvátha vyšel v roce 1937 v exilu v Amsterdamu a autor se díky němu stal přes noc mezinárodně proslulým. Horváth ukazuje generaci mladých, jejichž morálka je určena militárními principy, a učitele, kteří zůstávají díky svému idealistickému étosu bezmocní a neschopni činu. Dílo se vztahuje svým příběhem k politickým náladám 30. let 20. století, nicméně napětí mezi skupinovým tlakem a individuálním přesvědčením a otázka po etických dimenzích lidského bytí jsou platné nadčasově a zejména v dnešní době nabírají na aktuálnosti.

Carl Philip von Maldeghem, v sezóně 2009/10 intendant salcburského Landestheater, zpracoval román do jevištní podoby – dramatizace měla premiéru tamtéž v dubnu 2011.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz