Muttersprache Mameloschn

Titul v originále: Muttersprache Mameloschn

Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: ženy 3

Marianna Salzmann(ová) (Německo)

MUTTERSPRACHE MAMELOSCHN (MATEŘŠTINA JIDIŠ)

3 ž

Tři ženy, tři generace. Babička, matka, dcera. Napříč generacemi se opakují a variují různé závislosti jakož i pokusy se nějak vymezit. Otázky identity, příslušnosti a vlasti na pozadí latentního antisemitismu – ať již za časů Hitlera, bývalé NDR nebo dnes. A i když se mnohé za ta léta změnilo, mnohé otázky a problémy přesto přetrvávají...

Autorka napsala ostrým jazykem stejně ostrou hru, která se dotýká malých i velkých problémů a oplývá typickým židovským humorem, nenávistí k matce i legrace z ní, ale i láskou k ní.

Hra byla uvedena v berlínském Deutsches Theater v září 2012.

Tato inscenace byla pozvána na festival nejlepších německojazyčných inscenací Mülheimer Theatertage 2013.

Už dramatická prvotina mladé rodilé Rusky z položidovské rodiny, žijící v Německu teprve od svých deseti let, Mateřské znamínko okna namodro (Muttermale Fenster Blau) zaujala nejen kritiku a získala v roce 2012 prestižní ocenění Kleist-Förderpreis pro mladé dramatiky.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz