Neutral Ground

Titul v originále: Neutral Ground

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 8 ženy 3

Tom Stoppard (Velká Británie)

NEUTRAL GROUND

8 m, 3 ž

Neutrálním územím je malá fiktivní země Montebianca ležící u hranic Jugoslávie, která v době studené války představuje přechod mezi Západem a Východem. Tady hledá útočiště Philo. Pochází z jedné ze zemí začleněných pod Sovětský svaz. Nespokojený s vládou Rusů ve své zemi emigroval do Londýna, kde si ho vytipovala a následně oslovila tajná služba. Philo se stal špiónem a osmnáct let pracoval pro Západ jako tajný agent v Moskvě. Oficiálně byl zaměstnancem firmy vyrábějící hračky, což však sloužilo pouze jako krycí aktivita jeho skutečných úkolů. Philo posílal z Moskvy Londýnu tajné materiály. Po osmnácti letech se rozhodl odjet zpátky do Londýna, který teď považoval za svůj domov. Opatřil si nezbytné falešné doklady, nasedl na vlak a vydal se směrem k hranicím. Současně Rusové odhalili jeho úlohu a poslali za ním dvojici mužů, Laurela a Hardyho, která dostala za úkol ho zlikvidovat. Philo, osamocený ve svém tajném poslání, s sebou všude nosil opici. Na hraničním přechodu při výstupu z vlaku skočila opice na rameno jinému muži a ten byl vzápětí zastřelen.

Ve Vídni se Philo setkává s Otisem, od něhož přijímal úkoly. Otis mu sděluje, že Philo u tajné služby končí, a Anglie ho na svém území nepřijme; má se vrátit zpět do země, odkud pochází. Jako důvod Otis uvádí, že materiály, které Philo posílal do Londýna, byly falešné. Philo se do Sovětského svazu vrátit nemůže, do Anglie ho nepustí, zůstává tedy na neutrálním území mezi Východem a Západem, v malé zapadlé zemi Montebianca, a upíjí se tu k smrti.

Objeví se tu dva angličtí turisté, manželé Acherson a Carol. Posléze se ukazuje, že nejde o náhodu, z Achersona se vyklube rovněž Otisův podřízený. Philo ho požádá o nové doklady, aby se mohl s novou identitou vrátit domů. Acherson souhlasí, ale ve skutečnosti má za úkol přivézt Phila zpět do Anglie, aby pokračoval v práci pro tajnou službu na dokumentech, které posílal z Moskvy, jejichž pravost byla opožděně prokázána.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz