Před penzí

Titul v originále: Vor dem Ruhestand

Žánr: hra
Překladatel: Josef Balvín
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1 ženy 2

Thomas Bernhard (Rakousko)

PŘED PENZÍ (VOR DEM RUHESTAND)

z němčiny přeložil Josef Balvín

1 m, 2 ž

Rudolf, Klára a Věra žijí ve společném bytě po rodičích. Navenek spořádané sourozenecké trio z lepších kruhů pojí nejen pokrevní pouto, ale také společné tajemství, o kterém se nikdo nesmí dozvědět. Rudolf a Věra jsou jsou spřízněni více než sourozenci bývají a Klára se musí jedenkrát do roka podrobit jejich různým výstředním nápadům. Příběh se odehrává 7. října, během netradiční rodinné oslavy. Slavnostní atmosféra se střídá s výstupy plnými vášní a postupně nabývá až groteskní rozměr.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz